Waar is het schoonste water van de wereld?

Waar is het schoonste water van de wereld?

Iedereen heeft weleens dorst, maar toch is het niet vanzelfsprekend dat je overal het drinkwater zonder gevolgen kan drinken. Niet overal is het drinkwater namelijk even schoon. Hoe wordt eigenlijk bepaald wanneer drinkwater schoon is en in welke landen kun je het schoonste drinkwater drinken dan? In deze blog lees je meer over waar je het schoonste drinkwater kunt vinden en alles wat je te weten kunt komen over het schoonste drinkwater. 

Hoe wordt bepaald dat drinkwater schoon is? 

Als we kijken naar de Europese Unie en dus ook naar Nederland, dan is het zo dat aan alle landen dezelfde eisen worden gesteld als het gaat om het drinkwater. Deze normen zijn vastgelegd in de KRW. KRW staat voor Kaderrichtlijn Water. 

Aan de hand van de hoeveelheden aan lood en kwik dat zich in een liter water bevindt wordt bepaald hoe het schoonste water eruit zou moeten zien. Om die reden hebben ze in Nederland deze richtlijnen meegenomen in ons eigen drinkwaterbesluit. 

De drinkwaterbedrijven die zorgen dat wij schoon drinkwater uit de kraan kunnen krijgen zullen steeds weer controles uit moeten blijven oefenen op ons drinkwater. Zij moeten er zeker van zijn dat het drinkwater dat geleverd wordt voldoet aan de eisen die vast zijn gelegd in het drinkwaterbesluit. 

De 10 landen met het schoonste water

Wat opvallend is aan de tien landen die het schoonste drinkwater hebben is dat dit drinkwater allemaal in Europese landen te vinden is. Hoe komt het dan dat deze landen schoon drinkwater kunnen leveren? Hoe wordt dat mogelijk gemaakt? 

Het is waarschijnlijk dat deze landen zuivere waterbronnen hebben, of ze beschikken over de technologieën en de financiële middelen om het water te behandelen. Deze dingen kunnen eraan bijdragen dat deze landen aan de minimale eisen voor het drinkwater kunnen voldoen.

Dit zijn de landen met het schoonste water:

  • Oostenrijk
  • Finland
  • Griekenland
  • IJsland
  • Ierland
  • Malta
  • Nederland
  • Noorwegen
  • Zwitserland
  • Engeland

In welke landen is het water het meest vervuild? 

Het is niet vanzelfsprekend dat er schoon water uit de kraan komt lopen. Bijna de helft van de wereldbevolking heeft niet de mogelijkheid om gebruik te maken van veilig kraanwater. Bijna 700 miljoen mensen in de wereld hebben helemaal geen toegang tot schoon drinkwater. 

In Afrikaanse landen als Nigeria, Ethiopië, Ghana en Oeganda vind je het meest vervuilde drinkwater. In deze landen vind je nagenoeg geen natuurlijke bronnen te vinden die schoon water hebben. Ook zijn er maar weinig financiële middelen beschikbaar om het water te zuiveren. 

Ook de infrastructuur is daar dusdanig slecht ingericht dat er niet eens de mogelijkheid is om schoon drinkwater te kunnen verspreiden door deze landen heen. De kans is dus heel groot dat er in dat soort landen nooit schoon drinkwater uit de kraan zal komen.

Wat zijn de bronnen van schoon drinkwater? 

 Ons drinkwater wordt over het algemeen gemaakt uit grondwater en oppervlaktewater. Grondwater is de bron die het meest gebruikt wordt voor het drinkwater in Nederland. Er zijn ook gebieden als het westen waar ook wel gebruik wordt gemaakt van oppervlaktewater. 

In deze omgevingen is het zo dat het oppervlaktewater te veel zout bevat. Dit oppervlaktewater wordt in de duingebieden geïnfiltreerd. Dart wil eigenlijk zeggen dat er al een voorzuivering van het water plaatsvindt in de duinen zelf. 

De verschillende zuiveringsprocessen

Het waterzuiveringsproces is bij iedere waterbron weer anders. Om je de verschillen een beetje mee te geven kun je hier per bron vinden welk zuiveringsproces daarop van toepassing is.

Het zuiveren van oppervlaktewater

Via leidingen wordt het oppervlaktewater naar de drinkwaterzuiveringsinstallaties gepompt. In deze installaties zal het dan door microzeven heen worden geleid. Hierdoor is het mogelijk om de grove vuildeeltjes uit het water te verwijderen.

Daarna worden er vlok deeltjes aan het water toegevoegd. Deze zorgen er weer voor dat slibdeeltjes en andere soorten verontreiniging ook uit het water gehaald zullen worden. Daarna worden de kleur- geur- en smaakstoffen ook uit het water gehaald.

Na dit proces wordt het water in reinwaterreservoirs opgeslagen. Vanuit deze reinwaterreservoirs wordt het water dan weer via leidingen gepompt om het even later veilig als drinkwater door de kraan te laten stromen. 

Het zuiveren van grondwater

Grondwater wordt uit de grond omhoog gepompt en belucht. Het beluchten zorgt ervoor dat het methaangas uit het water verdwijnt. Daarna zal het water onthard worden, hierdoor zullen de korrels bezinken. 

Dan wordt er na gefilterd en worden de laatste kleine vuildeeltjes uit het water verwijderd. Het schone water zal daarna opgeslagen worden in de daarvoor bestemde grote drinkwaterreservoirs. Vanuit daar wordt het water door het leidingnet gepompt, waardoor je altijd stromend en schoon drinkwater uit de kraan kan ontvangen. 

Het zuiveren van geïnfiltreerd duinwater

Geïnfiltreerd duibwater is water dat al voorgezuiverd is. Net als bij het oppervlaktewater wordt ook het geïnfiltreerde duinwater door microzeven heen gehaald waarna deze ook van een vlokmiddel wordt voorzien. 

Nu is het water schoon en kan het naar de duinen vervoerd worden. Na een maand zal dit water weer opgepompt worden vanuit de bodem. Op dit moment is het water zuurstofloos en zal het belucht worden.

Hierdoor zullen stoffen als ijzer, methaangas, ammonium en mangaan uit het water gehaald worden. Hierna wordt het water nog een keer belucht. Na dit beluchten kunnen als laatst dat ook de kleur- geur- en smaakstoffen uit het water gehaald worden. Om vervolgens via drinkwaterreservoirs door de leidingen te gaan stromen. 

Het schone drinkwater van Nederland

Ons drinkwater staat op een hele mooie zevende plaats als het gaat om het schoonste water. Dit is niet zomaar een plek, maar wel de zevende plek van de wereld. Waar wij als klein land toch maar weer eens goed in blijken te zijn. 

Toch is het mogelijk om het drinkwater nog schoner te krijgen. Hiervoor zou je het thuis nog een keer kunnen filteren. Hiervoor heb je dan een distilleerder nodig. Door je water nog een keer door de distilleerder heen te halen ben je echt verzekerd van schoon water. Je hoeft het water er alleen maar doorheen te halen.