Hoe werkt de Nederlandse waterzuivering

Ook al heeft water een zelfreinigend vermogen, toch kan het water dusdanig vervuild raken dat de hulp van kunstmatige waterzuivering nodig is om het water helemaal gezuiverd te krijgen. Door het zuiveren van het water kan de omgeving ook herstellen van de geleden schade. Denk hierbij aan de flora en fauna die ook gebruik maken van dit water. Omdat wij ons grondwater ook drinken moet het water ook extra goed gezuiverd worden. Maar wat is waterzuivering dan precies en hoe gaat waterzuivering precies in zijn werk? 

Wat is waterzuivering? 

Waterzuivering is een proces. Bij dit proces wordt het vervuilde water gezuiverd van ongewenste chemicaliën, biologische verontreinigingen en materialen. Met het waterzuiveringsproces kan het water voor specifieke doelen geschikt gemaakt worden.

Het grootste doel van de waterzuivering in Nederland is het geschikt maken van het water voor drinkwater. Op die manier wordt het water gezuiverd om te kunnen drinken. Maar ook voor andere zaken als de chemische industrie en de medische industrie moet het water worden gezuiverd zodat het aan de gestelde eisen voldoet. 

Met het zuiveren van water wordt het mogelijk gemaakt om aanwezige concentraties van algen, bacteriën, zwevende deeltjes, virussen, parasieten en schimmels terug te dringen. De deeltjes die in het water terecht zijn gekomen worden dan verwijderd. 

De normen waar ons drinkwater aan moet voldoen zijn eisen die door de overheid of door de Wereldgezondheidsorganisatie worden gesteld. In deze normen zijn de minimale en de maximale waarden van de vervuiling van ons drinkwater vastgelegd.

Het is niet zo dat je met het blote oog kunt zien of en hoe vervuild het water is. Het koken of zuiveren van water in de thuis omgeving zal dan niet afdoende zijn om het water dusdanig te zuiveren dat het geschikt is als drinkwater.

Ook natuurlijk bronwater wordt tegenwoordig eerst onderworpen aan een zuivering voordat het gedronken kan worden. Waar bronwater vroeger als veilig bestempeld werd, is dat tegenwoordig anders. Nu moet het eerst worden getest en daarna gezuiverd. 

Van vuil naar schoon water door waterzuivering

Een gemiddelde Nederlander gebruikt ongeveer 130 liter water op een dag. Dit komt doordat het water gedronken wordt, er wordt me gewassen, gekookt, er wordt mee gedoucht, schoongemaakt en we spoelen ons toilet er mee door. 

Het afvalwater van onze gebruiken komt samen met het regenwater dat valt in ons riool terecht. Via het riool komt het water dan in een zuiveringsproces terecht. Wanneer het water door dit proces heen gegaan is, is het weer klaar om door onze leidingen te gaan stromen om te kunnen gebruiken voor alles waar wij het water voor gebruiken. 

Welke zuiveringsprocessen zijn er? 

Ons water wordt gezuiverd door waterleidingbedrijven. Zij putten het water uit verschillende bronnen. Hierbij kun je denken aan oppervlaktewater, grondwater en geïnfiltreerd duinwater. Via het zuiveringsproces dat uit verschillende filtratie stappen bestaat wordt het water dan weer gezuiverd. 

Het zuiveren van oppervlaktewater

Bij het zuiveren van oppervlaktewater wordt water uit de rivieren de Maas, de Rijn en de Waal een stuwmeer ingestroomd. In dit stuwmeer wordt de kwaliteit van het water verbeterd door het 4 tot 6 maanden in dit stuwmeer te laten zitten.

Daarna komt het water in een zuiveringsinstallatie gepompt. In deze installatie zal het water door microzeven heen gepompt worden, waarmee grove onzuiverheden uit het water gefilterd worden. Daarna worden er chemicaliën aan het water toegevoegd die als een magneet werken.

Hiermee worden slibdeeltjes en andere verontreinigende zaken uit het water gehaald. Dit is een zuiveringsmethode voor de kleinere vuildeeltjes die nog in het water achter zijn gebleven. Door een dubbel laags filter worden de ontstane vlokken uit het water gefilterd.

Hierna wordt het water nog gezuiverd van bacteriën met behulp van UV stralen. Daarna zal het water door actieve koolfilters stromen. Hiermee worden, maken, kleuren en geuren die nog achtergebleven zijn in het water gefilterd. 

De bacteriën die nog in het water zitten worden meteen ook gedood in deze actieve koolfilters. Daarna wordt het water onthard en kan het gezuiverde water opgeslagen worden in reservoirs of kelders. 

Het zuiveren van ingefilterd duinwater

Via een gemaal en een waterleiding wordt het zoete water de duinen in gepompt. De vissen die meekomen hierbij worden teruggeleid naar hun eigen leefomgeving. Voordat het water in de duinen terecht komt zal het een zuivering ondergaan. 

Met een aantal zeven worden de grove onzuiverheden verwijderd uit het water. Hierna wordt er een stollingsmiddel aan het water toegevoegd. Hiermee ontstaan er vlokken die ontstaan uit de vervuilde deeltjes in het water. 

Deze vlokken worden ook weer uit het water gefilterd. Hierna is het water er klaar voor om in de duinen gepompt te worden. Dit water komt in de bodem terecht. Na 40 tot 45 dagen in de bodem zal dit water weer omhoog gepompt worden. 

Hierna worden overige neerslagen uit het water verwijderd in de daarvoor bestemde filters. Het water wordt hiervoor belucht. Ook na het filteren wordt het water nog een keer belucht en gaat het door een actief koolstoffilter heen.

Met dit actieve koolstoffilter worden geuren, kleuren en smaken uit het water gefilterd. Hierna wordt het water opgeslagen in ondergrondse drinkwater reservoirs die in het duingebied te vinden zijn. 

Het zuiveren van bronwater

Bronwater moet als eerst belucht worden. Met het beluchten wordt het methaan afgevoerd. Daarna zal het water in een water onthardingsreactor worden onthard. In de reactor zitten grote tanks waarin kalkmelk, natronloog of zilverzand opgeslagen zit. 

Hier blijft kalk aan plakken en is daarmee makkelijk af te voeren. Daarna wordt het water door filters heen geleid die ervoor zorgen dat hele kleine deeltjes die nog in het water zitten verwijderd zullen worden. 

Als het water door deze filters heen gelopen is zal het worden opgeslagen in de daarvoor bestemde drinkwaterreservoirs. Door deze zuiveringen is het voor de waterleidingbedrijven mogelijk om alle huishoudens te voorzien van een hoge kwaliteit aan drinkwater.

Via het ondergrondse leidingwerk is het mogelijk om het leidingwater tot aan de deur van je huis te leveren en ben je ervan verzekerd schoon drinkwater uit de kraan te krijgen.