Waar komt kraanwater vandaan

Waar komt kraanwater vandaan

Hier in Nederland hebben wij tien bedrijven die zich bezig houden met ons drinkwater. Samen leveren zij aan 8 miljoen huishoudens het drinkwater. Maar waar komt dat drinkwater dan allemaal vandaan? En wat moet er allemaal gebeuren voordat dit water gebruikt kan worden als zuiver drinkwater. Hier gaat een heel proces aan vooraf. Om de antwoorden op deze vragen te kunnen krijgen kun je verder lezen op deze pagina. 

Van grondwater tot drinkwater

Ruim 50% van ons drinkwater wordt gemaakt uit grondwater. Grondwater bestaat uit regen water dat langzaam de grond in is getrokken. Soms kan de reis van water wel honderden tot duizenden jaren duren. Dit heeft alles te maken met het zuiveren van het bodemwater, wat op een natuurlijke manier gebeurt. 

Van nature is grondwater al best wel schoon. Onderweg neemt het grondwater allemaal stoffen en mineralen op uit de bodem. De bronnen waar grondwater uitgehaald wordt zitten op een diepte van 40 meter tot 300 meter diep. Deze liggen in een cluster in een waterwingebied. Deze gebieden zijn over het algemeen eigendom van de drinkwaterbedrijven zelf. 

Van oppervlaktewater naar drinkwater 

Ons drinkwater komt niet alleen maar voort uit grondwater. Ongeveer 40% van ons drinkwater wordt uit oppervlaktewater gehaald. De bronnen waar het oppervlaktewater het meest uitgehaald worden zijn de Maas, de Rijn en het IJsselmeer. 

De Rijn is een rivier die voornamelijk uit smeltwater bestaat. De andere wateren zijn rivieren die bestaan uit voornamelijk regenwater. Ons oppervlaktewater bestaat dus voor het grootste deel uit neerslag uit allemaal verschillende Europese landen. 

Het oppervlaktewater wordt na zuivering naar de duinen gebracht in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Hier wordt het opgenomen door de zandbodem. Hier vindt dan weer de natuurlijke zuivering in de bodem plaats. Na deze zuivering neemt het drinkwaterbedrijf de rest van de zuivering voor zijn rekening. 

Van oevergrondwater naar drinkwater 

Een kleine 5% van ons drinkwater wordt gemaakt van oevergrondwater. Dit is een mengvorm van grondwater en oppervlaktewater. De winputten van oevergrondwater zitten vrijwel aan de oppervlakte van de bodem.

 Over het algemeen zijn deze te vinden achter een dijk in de buurt van een rivier. Dit water wordt door de bodem naar de winput gebracht. Onderweg wordt het water gezuiverd. 

Alles over de verschillende drinkwatermaatschappijen

Iedere drinkwatermaatschappij heeft zijn eigen verzorgingsgebied. Ook hebben ze hun eigen plaatsen van herkomst van het kraanwater en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Om je hier meer informatie over te geven staan hieronder een aantal van de grootste drinkwaterbedrijven op een rij.

Drinkwaterbedrijf Vitens

Vitens heeft 110 waterwingebieden waar grondwater vandaan wordt gehaald. Het grondwater dat zij gebruiken is regenwater, of is meegevoerd door de rivieren en uiteindelijk in de bodem terecht gekomen. Deze watervoorraden liggen tussen de 20 en 200 meter diepte. De bodemlagen die daar tussenin zitten worden gebruikt als natuurlijke filters. 

Vitens levert water aan 5,7 miljoen mensen. Dit doen zij in de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland en Utrecht. De waterwinning van Vitens bestaat uit grondwater en oevergrondwater.

Evides waterbedrijf

80% van het drinkwater van Evides komt uit de Maas. Alleen de beste kwaliteit van het water in de Maas wordt hiervoor gebruikt. Het water komt in drie achtereenvolgende spaarbekkens te zitten. Deze zijn de zoetwatervoorraad. Ook hier vindt in de bodemlagen een natuurlijke zuivering plaats. 

Na deze zuivering gaat het drinkwater naar drinkwaterproductielocaties in Zeeuws Vlaanderen en Zuid Holland toe. Hier zal het verder worden gezuiverd tot het drinkwater zoals dat uit onze kranen komt. 

Evides levert water aan 2,5 miljoen mensen, Dit doen zij in Zeeland, de Brabantse Wal, en Zuid Holland. De winning van Evides grondwater wordt gehaald uit oppervlaktewater, en geïnfiltreerd duinwater. 

Drinkwaterbedrijf Dunea

Dunea is een drinkwaterbedrijf dat 1,4 miljoen mensen van drinkwater voorziet. Het drinkwater dat Dunea levert wordt uit de afgedamde maas gehaald, dit is een zijtak van de maas. Het water van Dunea wordt in de duinen gefilterd. 

De Lek is een reserve bron van Dunea, deze wordt alleen aangesproken als er een hele hoge watervraag is of wanneer de innamepunten tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Dunea levert kraanwater aan het Westelijk deel van Zuid-Holland en wordt gewonnen uit oppervlaktewater en natuurlijk duinwater.

Drinkwaterbedrijf Waternet

Waternet is een drinkwaterbedrijf dat zijn water uit twee verschillende bronnen haalt. Een derde van het water dat Waternet levert wordt gewonnen uit de Bethunepolder. Dit water wordt eerst in de bodem op een natuurlijke manier gezuiverd in een waterleidingplas, waarna het in Weesperkarspel terecht komt. 

Het overige deel van het drinkwater komt uit het lekkanaal in de buurt van Nieuwegein, daarna wordt dit water naar het waterleidingbedrijf in de Amsterdamse waterleidingduinen, waar het water voor het laatste deel wordt gezuiverd. 

Waternet levert drinkwater aan 1,3 miljoen klanten, dit gebeurt in de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het water dat zij leveren is afkomstig uit natuurlijk duinwater en oppervlaktewater.

Waar komt kraanwater vandaan? 

Dit is een vraag die niet heel erg makkelijk te beantwoorden is. Waar komt kraanwater vandaan kan namelijk verschillend ingevuld worden. Ieder drinkwaterbedrijf haalt zijn of haar kraanwater weer uit andere bronnen. OP de vraag waar komt kraanwater vandaan is dan ook geen makkelijk en simpel antwoord te geven. 

Wat moet je doen, je kraanwater ruikt muf 

O, jeetje je kraanwater ruikt muf, dan is het waarschijnlijk zo dat je leiding ergens open ligt. Het kan zijn dat je dan ergens een kleine lekkage zal hebben, of er kan iets anders in de leiding terecht gekomen zijn dat er niet thuis hoort. 

Een kleine lekkage kan er al voor zorgen dat water en lucht in aanraking komen met elkaar. Dit zou kunnen zorgen voor schimmelgroei. Deze komen dan in het water terecht en het water ruikt muf.

Vaak kun je dit heel simpel en snel zelf oplossen. Je hoeft hiervoor alleen maar de kraan open te zetten en deze dan een aantal minuten open te zetten en lekker even door laten spoelen.  Mocht het probleem nog niet opgelost zijn, dan moet je er echt een loodgieter naar laten kijken. De kreet Help mijn kraanwater ruikt muf behoort dan snel tot het verleden.